Logo [250px-trans]

Om oss

Brand & Säkerhetsgruppen och våra medarbetare har bred kompetens och en lång erfarenhet inom Brand- och säkerhetsbranschen där flera av oss är SBSC-Certifierade Brandlarmsingenjörer.

 

Affärsidé
Brand och Säkerhetsgruppens affärsidé är att tillhandahålla förstklassiga produkter och tjänster inom Brandlarms och säkerhetsområdet i kombination med hög kunskaps- och servicenivå.

Kvalitet och Miljö
Verksamheten styrs av en uttalad kvalitets- och miljömedvetenhet i allt vi gör, även arbetsmiljöfrågorna har högsta prioritet.
Vi följer därför de krav som ställs i
ISO9001, ISO14001 och AFS2001:1

SBSC-certifierad
Utöver att vi uppfyller de grundläggande krav som ställs är vi givetvis även Certifierad anläggarfirma. Det säkerställer att vi levererar system som uppfyller alla myndighets- och försäkringskrav.